Mila Kunis

Nama : Mila Kunis

Tanggal Lahir : 14 Agustus 1983

Tempat Lahir : Ukraina

Agama : Kristen

News Lainnya

Gigi Hadid

Mayshara

Taylor Swift

Cinta Laura

Katrina bikini