Nattasha Nauljam

Nama  : Nattasha Nauljam
Tanggal September 16, 1992
Tempat Lahir : Bangkok ,THAILAND
Umur : 25  Tahun
Profesi : Model 

News Lainnya

Megumi Yamano Furuya

Bae Suzy

ungsumalynn sirapatsakmetha

Jennie kim

Aino Kishi